Cégtörténet

A Bajavíz Kft. 1993. április 1-jén alakult meg a korábbi Dél-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat Bajai Üzemmérnökségéből. A társaság két város, Baja és Bácsalmás, valamint 21 község vízellátását biztosítja. Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztítás jelenleg 2 városban és 2 községben van. Az ivóvíz beszerzése Baján partiszűrésű, az üzemterület többi részén mélyfúrású kutakból történik. Víztisztítási technológia 10 vízműnél van, ami 14 település vízellátását szolgálja. A víztisztítók közül 4 db vastalanító és 6 db arzénmentesítő. A vízelosztás általában egyedi, de a társaság működési területén van egy ún. kistérségi vízmű közös vízellátó rendszer, ami 6 települést lát el, ezenkívül még két helyen van 2-2 települést ellátó közös vízellátó rendszer. A csatornahálózatok elválasztott gravitációs rendszerűek, néhány átemelővel kiegészítve. Bácsalmáson és Garán oxidációs árkos biológiai telep működik. 2007-ben üzembe helyeztük Nemesnádudvar szennyvízművét. Egyre több településünkön kezdődtek meg a szennyvízcsatornázás és -tisztítás megvalósulásának előkészítő munkái.