Közműegyeztetés, nyilatkozatok

A BAJAVÍZ Kft. víziközmű hálózati nyilvántartással rendelkezik, melyekről ügyfél fogadási időben, jelenlegtérítésmentesen kaphatnak információt az érdeklődők, tervezők. A nyilvántartás a BAJAVÍZ Kft. egész működési területére kiterjed, melyet az üzemeltető a bővülő adatokkal kiegészít.
A közműhálózat elemei:

 • ivóvízvezeték rendszer
 • szennyvízvezeték rendszer
 • csapadék csatorna rendszer

Tájékoztatás kérés szükséges közműnyilatkozat és közműegyeztetés beszerzésével kapcsolatban az alábbi esetekben:
Közműnyilatkozat kell: /építés engedélyezési eljárásokkal összefüggésben/

 1. építési engedélyhez
 2. fennmaradási engedélyhez
 3. bontási engedélyhez
 4. használatbavételi engedélyhez

Közműegyeztetés szükséges: /terv jóváhagyás eseteiben/

 1. építési hatósági közműegyeztetés
 2. egyedi közműbekötések
 3. más jellegű hálózatok létesítése esetén /pl. nyomvonal terv/
 4. közműtérkép másolat igénylése
 5. helyszíni szakfelügyelet igénylése /pl. kivitelezés során/

A közműnyilatkozat a)-b) esetében az ügyfél rendelkezzen a BAJAVÍZ Kft. által üzemeltetett közműhálózatokra történő rákötésekről rajzi dokumentációval, illetve minimálisan a rácsatlakozási elképzelésekről.
A c) esetben az ügyfél információval bírjon a meglevő – elbontandó - ill. újra kialakítandó közmű rákötések sorsát illetően.
A d) esetben a kérelmezőnek rendelkeznie kell a felelős műszaki kivitelezői nyilatkozattal; a bekötésekről készült (geodéziai) beméréssel, rajzzal; a megkötött szolgáltatói szerződéssel. Továbbá a nem lakossági fogyasztók esetében a lekötött vízigény alapján megfizetett közműfejlesztési hozzájárulás is elengedhetetlen feltétele a használatbavételi engedélyhez történő hozzájárulás kiadásának.(kivételek ez alól a jogszabály alapján és egyéb feltételek közt felmentéssel bíró ügyfelek). A nem jogszabályi felmentéssel bíró ügyfél a felmentést igazoló dokumentumot magával kell hozza, s be kell mutatnia.
A közműegyeztetések minél gyorsabb bonyolítása érdekében – a)-b)-c) eset - a tervezőknek javasoljuk az alábbi elvárások betartását:

 • ha lehet, előzetes egyeztetés, vázlatrajz előzze meg a végleges terv bemutatását /nyilvánvalóan a szándékozott beruházás volumene ezt meghatározza/
 • a kiviteli tervek elkészítésekor kötelező a mindenkor hatályos jogszabályi követelmények és a közmű üzemeltetői előírások lehetőség szerinti maradéktalan érvényesítése
 • a jobb áttekinthetőség és vélemény kialakítás érdekében célszerű a nem összközműves - és látványterves rajz benyújtása, hanem az adott szakterületet érintő, szakági szintre lebontott dokumentáció elkészítése.
 • lehetőség szerint az egyeztetés alapjául szolgáló rajz(ok) kellően felnagyítottak, jól kezelhetők legyenek. Ennek érdekében javasolt a meglevő-ill. a létesítendő vezetékekre vonatkozóan a jól elkülöníthető rajzi megjelenítés.(pl. különböző vonalvastagságok,vonaljelölések, eltérő színek használata)
 • a rajzi megjelenítés mellett az elbírálás nélkülözhetetlen követelménye a beruházáshoz elkészített egyértelmű, (nem kizárólag szakmai nyelvezettel megírt) érthető, korrekt műszaki leírás.
 • az egyeztetés során jóváhagyott kpl. tervdokumentáció egy példánya (műszaki leírás, rajzok) a BAJAVÍZ Kft. számára átadandó, irattára részére.

FONTOS!


Fel kell hívni a tervező figyelmét a beruházás során az új létesítmény geodéziai bemérésének szükségességére, s az elkészít(tet)ett anyagnak a közműhálózat üzemeltetőjéhez történő eljuttatására.(rajzi- ill. digitális formában)

Aktuális információk

 

2018.02.23.

Tisztelt fogyasztók!

Az alábbi linken letölthető, a Bajavíz Kft. által kiállított számlák tartalmi leírása.

Számla információ...

2017.11.29.

A Magyar Víziközmű Szövetség közreműködésével készült két rövid kisfilm a csapvízről, valamint a szennyvíztisztításról, ezek az alábbi linken tekinthetők meg.

csapvíz...

szennyvíz...

2017.11.29

A Fővárosi Csatornázási

Művek Zrt. érdekes videót
tett közzé, a 2017.
szeptemberében nagy

médianyilvánosságot kapott

londoni zsírszörny történetéhez kapcsolódva.

link...

2017.10.27.

Szolgáltatói Közlemény

a csatornahálózati szaghatásról

Folyt...

2017.10.24.

 Fontos közlemény!

Kérjük azokat a

Fogyasztókat, akik a vízóra fagyvédelméről még nem gondoskodtak, saját érdekükben mihamarabb tegyék meg, elkerülve a további problémákat. Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében, a vízóra fagyvédelmének megtétele a fogyasztó feladata!

2016. júni. 27.

KÖZLEMÉNY!

Vízminőséggel kapcsolatos probléma jelentkezése esetén kérjük a felhasználókat, hogy a víz kifolyatásával ne próbálkozzanak, ilyen esetben értesítsék a BAJVÍZ Kft. hibaelhárítási ügyletét, a 426-991-es telefonszámon, hogy a szolgáltató a mihamarabb intézkedni tudjon!

Megértésüket köszönjük!